Close
Semtínská 288 533 53, Pardubice - Ohrazenice

Revize

  • Dne 1.1.2017 vstoupilo v platnost nové nařízení č. 517/2014 které ukládá provozovateli zařízení,které obsahuje fluorované skleníkové plyny v množství 5 tun ekvivalentu CO2 nebo větším, zajistit kontroly těsnosti. U každého takového zařízení musí být vedena evidenční kniha, do které budou prováděny záznamy. Tyto revize musejí být prováděny 1x ročně certifikovaným pracovníkem.
  • V praxi to znamená, že například námi dodávané jednotky s chladivem R410A, podléhají této povinnosti pokud obsahují více než 2,4 Kg náplně.
  • Pokud vlastníte jakékoliv zařízení a nejste si jisti zda máte povinnost tyto revize zajišťovat,neváhejte nás kontaktovat a předejděte tak zbytečným komplikacím nebo pokutám!!