Close
Semtínská 288 533 53, Pardubice - Ohrazenice

Servis

  • Nejen kvalitní namontování klimatizací, ale také správný a včasný servis vede k bezproblémovému chodu vaší klimatizace. Vhodný servis prodlouží životnost klimatizace, pokud je klimatizace používaná pouze na chlazení, je dobré provést servis jednou ročně a to před sezonou.
  • Pokud se topí i chladí je vhodné servis klimatizace provést dvakrát ročně. Pokud je klimatizace instalovaná v prašném prostředí například u pole či prašné cesty, nebo se jedná o klimatizaci umístěnou v kuchyni nebo v kuřáckém prostředí je vhodnější servis provádět častěji, ideálně dle domluvy.
  • Neudržovaná klimatizace může poskytovat znečištěný vzduch. Filtry, které nejsou vyčištěné, nebo vyměněné společně se zaneseným potrubím se pak stanou líhní pro bakterie.Pravidelným servisem předejdete vzniku vážnějších závad, které mohou způsobit nevratné poškození celého zařízení a následná výměna by pro Vás mohla být finančně nákladnější.

Servis klimatizací – postup

  1. Vnitřní jednotka - Vyčištění filtrů, propláchnutí trubic odvádějících kondenzát, vyčištění a kontrola funkčnosti čerpadel kondenzátu, vyčištění ventilátoru,desinfekce výparníku,
  2. Venkovní jednotka - Vyčištění kondenzátoru od nečistot, ošetření speciálním přípravkem, přeměření kompresoru, kontrola elektroinstalace,kontrola tlaku a množství náplně